Kosten/Vergoedingen

Veel verzekeraars vergoeden de inzet van en ondersteuning door gecertificeerde mantelzorgmakelaars die zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars, de BMZM. Bel vooraf of uw verzekeraar de inzet van de mantelzorgmakelaar vergoedt. Voor meer informatie zie ook: http://www.mantelzorgmakelaar.nl/mantelzorgmakelaars of bel Mantelzorgmakelaar Monique van Loon 06-34 76 02 02

WMO-middelen
Gemeenten hebben vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de taak om te zorgen voor mantelzorgondersteuning. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden en maak uw wensen kenbaar.
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verplicht aanvragers van WMO voorzieningen onafhankelijke cliënt ondersteuning aan te bieden. Dit kan iemand zijn uit het informele circuit, maar soms is professionele ondersteuning nodig.
Als zelfstandig werkende Mantelzorgmakelaar ben ik onafhankelijk en niet gebonden aan gemeentelijke instanties of instellingen en ik kan daarom ook als onafhankelijke cliënt ondersteuner ingezet worden.
Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.

PGB (Persoons Gebonden Budget)
Met een PGB kunt u Mantelzorgmakelaar Monique van Loon vergoeden vanuit de bestedingsvrije ruimte.

Werkgever
Inzet van Mantelzorgmakelaar Monique van Loon leidt tot preventie en reductie van ziekteverzuim. Steeds meer werkgevers in Zuid Brabant / De Kempen vergoeden de Mantelzorgmakelaar dan ook, dus vraag uw werkgever naar de mogelijkheden.

Kosten
Voor diensten van de Mantelzorgmakelaar die niet vergoed worden door de zorgverzekering, gemeente, PGB of werkgever, geldt een uurtarief. Deze is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden . Hierin zijn reistijd, telefoon- , kopieer- en portokosten verdisconteerd.
Te verrichten diensten, tarief en tijdsinvestering worden schriftelijk overeengekomen.
U ontvangt periodiek een factuur met een overzicht van uitgezette acties en de daarbij behorende urenregistratie.
Mantelzorgmakelaar Monique van Loon richt zich op het onafhankelijk ondersteunen van mantelzorgers en hun cliënten in de regio Zuid Brabant / De Kempen.